Izjava o zaštiti podataka

Zaštita osobnih podataka

Dječji vrtić Čigra, Marohnićeva 3, 10 000 Zagreb prikuplja osobne podatke Kupaca samo u mjeri u kojoj su oni nužni za ispunjenje ugovorne obveze Prodavatelja prema Kupcu.

Dječji vrtić Čigra, Marohnićeva 3, 10 000 Zagreb se obvezuje štititi osobne podatke Kupaca u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka te europskim zakonodavstvom (EU Directive 95/46/EC, 2002/58/EC i Treaty Conventions ETS 108, ETS 181, ETS 185, ETS 189), te se obvezuje da osobne podatke neće ni na koji način ustupiti trećim osobama bez pristanka Kupca. Od ovog se izuzimaju slučajevi u kojima je Prodavatelj po valjanom nalogu ovlaštenih državnih tijela, u skladu sa Zakonom, dužan dostaviti ili dopustiti uvid u osobne podatke Kupaca.

Sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka Kupac ima pravo zatražiti nadopunu, ispravak ili izmjenu netočnih osobnih podataka. Kupac ima pravo tražiti i brisanje svojih podataka koji su pohranjeni kod Dječji vrtić Čigra, Marohnićeva 3, 10 000 Zagreb ukoliko oni nisu potrebni za obavljanje međusobnih ugovornih odnosa ili ukoliko se ti podaci ne moraju čuvati zbog zakonskih razloga.

Izjavu o privatnosti i sigurnosti (Privacy Notice) možete pročitati ovdje.

Rješavanje sporova

U slučaju spora između potrošača i prodavatelja, može se podnijeti prijava Sudu časti Hrvatske obrtničke komore ili prijedlog za mirenje Centru za mirenje. Eventualne sporove prodavatelj i potrošač nastojat će riješiti dogovorom i mirnim putem, a u suprotnom nadležan je Sud u Zagrebu.

Zakone možete pogledati klikom na link:

Zakon o zaštiti potrošača (NN 14/14, 110/15)

Zakon o obveznim odnosima

Zakon o elektroničkoj trgovini

Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka

Podjeli