O dječjem vrtiću Čigra

O nama

Dječji vrtić Čigra ustanova je za odgoj i obrazovanje djece u dobi od 6 mjeseci do polaska u školu.

Vrtić je osnovan 2002. godine u Zagrebu i do sada se brinuo o više od 1200 malih korisnika. Program vrtića odobrava Ministarstvo znanosti i obrazovanja, a provode ga odgajatelji i stručni suradnici, educirani profesionalci koji se s ciljem unaprjeđivanja osobnih i profesionalnih kompetencija kontinuirano obrazuju u Hrvatskoj i drugim zemljama Europe. Uprava Dječjeg vrtića Čigra u svom poslovanju primjenjuje Sustav upravljanja kvalitetom prema međunarodnoj normi ISO 9001, a u skladu s time donesena je Politika kvalitete kao smjernica za rad i razvoj poslovanja vrtića.

Vrtić velike napore sustavno ulaže u unaprjeđenje svojih usluga kako bi one odgovarale potrebama suvremenog načina života. Djeca u vrtiću vrijeme provode sigurno i kvalitetno, što jamči otkrivanje i razvijanje njihovih potencijala. S velikom se pozornošću pazi na svaki detalj, od igračaka i uređenja vrtića do provedbe programa, kako bi se kod djece poticao i osnaživao proces učenja. Zahvaljujući svemu tome Dječji vrtić Čigra upravlja i korporativnim vrtićima tvrtki PBZ i A1.

Odgojem i obrazovanjem djece u Dječjem vrtiću Čigra stvaramo buduće inovativne, kreativne i odgovorne građane svijeta koji upravljaju tehnologijom umjesto da ona upravlja njima!

Program:

 • desetosatni redovni program jaslica i vrtića
 • produljeni boravak nakon 17 sati
 • program predškole
 • rano učenje engleskog jezika
 • razvoj digitalnih kompetencija
 • kreativni ples
 • folklor
 • glazbena poduka
 • likovno stvaralaštvo
 • sportski programi
 • ritmika i ples
 • rano učenje njemačkog jezika
 • program ranog otkrivanja potencijalno darovite djece
 • znakovni program za bebe Baby Signs
 • CAP program prevencije zlostavljanja djece
 • UNICEF-ov program Rastimo zajedno namijenjen roditeljima

Veliku pozornost vrtić pridaje razvoju digitalnih kompetencija djece.

U tu je svrhu razvio jedinstven kurikul čije su glavne cjeline:

 • digitalizirani procesi učenja
 • pristupačnost tehnologije
 • upravljanje tehnologijom
 • razvijanje medijske pismenosti djece i roditelja

Vrijednosti:

 • Sigurnost - Sigurno okruženje za razvoj djeteta.
 • Uključenost - Sva su djeca dobrodošla.
 • Poticajno okruženje - S velikom pozornošću opremljen prostor za učenje djecu potiče da svoje potencijale razvijaju kako intuitivno, tako i sustavno pod vodstvom stručnjaka - izvanrednih odgajatelja, pedagoga i psihologa.
 • Poželjan poslodavac - Djelatnici se potiču na cjeloživotno obrazovanje, razvoj talenata, uspjeh i predanost pozivu.
 • Odgovornost - Vrtić djeluje odgovorno prema korisnicima, poslovnim suradnicima, zajednici i prirodnim resursima.
 • Otvorenost - Napredak pokreću otvorenost za nove ideje i stjecanje novih spoznaja. Zato se kontinuirano osluškuju stručnjaci, potrebe djece i roditelja te stvaraju odgojno-obrazovni programi po mjeri sutrašnjice.
 • Inovacija – Svakodnevno primjenjujemo novosti u programu, komunikaciji i tehnologijama. Naše inovacije nastaju kao kokreacija naših stručnjaka i drugih dionika među kojima su najvažniji roditelji i djeca.

Podjeli