NOVE MJERNE JEDINICE

Uberite raznog livadnog cvijeća. Mjerite njihove veličine nekim od predmeta kao što su kockice, gumbi i sl.
POTREBAN MATERIJAL:
• razno livadno cvijeće
• sitni predmeti iste veličine (kockice, spajalice, gumbi i sl.)

Podjeli