MATEMATIČKA VIZUALNA PERCEPCIJA

Ispišite na papir brojke od 1 do 5 i svaku zaokružite drugačijom bojom. Po ostatku papira napišite puno brojki od 1 do 5, a dijete neka zaokruži određenu brojku bojom kao u zadatku.

Potreban materijal: papir, flomasteri raznih boja

Podjeli