MIRISNA SLOVA

Od štapića cimeta različitih dužina konstruirajte slova. Krenite od početnih slova imena članova vaše obitelji. Otežajte aktivnost konstruiranjem kratkih riječi. 

POTREBAN MATERIJAL:

• štapići cimeta

Podjeli