JESENSKA PREMETALJKA

Prikupite što više jesenskih plodova iz svoje okoline. Napišite sve njihove sve nazive, a zatim premetanjem slova sastavljajte nove skrivene riječi.

POTREBAN MATERIJAL:

• jesenski plodovi

• papir

• olovka

Podjeli