PRIPREME ZA ŠKOLU

Polazak u školu predstavlja značajnu promjenu za cijelu obitelj. Vrlo je važno da dijete ovu promjenu doživi kao pozitivnu, jer početak školovanja utječe dugoročno na djetetov školski uspjeh. Svi se mi nadamo da će nam dijete s lakoćom savladati sve ono što se u školi od njega očekuje i biti odličan učenik. Zato se roditelji prije polaska djeteta u školu najčešće pitaju je li njihovo dijete spremno i na koji mu način pružiti podršku.
Zrelost za školu predstavlja optimalan stupanj razvijenosti različitih fizičkih i psihičkih funkcija djeteta koje će mu omogućiti optimalno savladavanje nastavnog plana i programa (Oštarčević, 2008). To je pojam koji se odnosi na tjelesnu, kognitivnu, emocionalnu i socijalnu zrelost. Emocionalna i socijalna spremnost odnosi se na mogućnost kontrole vlastitih emocija, mogućnost čekanja na zadovoljenje vlastitih potreba, odvajanje od roditelja bez straha, uspješnu komunikaciju i suradnju s vršnjacima, poštivanje pravila i rješavanje sukoba dogovorom. Na kognitinu spremnost utječu predznanja o sebi i obitelji, razumijevanje prostornih, vremenskih i količinskih odnosa, pamćenje, logičko zaključivanje, imenovanje boja i duljina pažnje od 15-20 minuta.

U procjeni djetetove spremnosti za školu se u vrtiću pristupa timski. Odgojitelji poznaju dijete u vrtićkom okruženju koje je sličnije školi nego obitelji, te iznimno dobro mogu procijeniti mnoge od elemenata spremnosti za školu. S njima u suradnji, u procjeni spremnosti djeteta za školu, sudjeluju psiholog i logoped.

Za roditelje je vrlo važno da prepoznaju važnost vlastitog sudjelovanja u školovanju svog djeteta. Djeca vrlo brzo prepoznaju da su mama i tata zainteresirani za njihove školske obveze i da su im spremni biti podrška. Za roditelje to može biti odličan način da iskažu svoju ljubav, pažnju i potporu. Velika je vjerojatnost da će partnerski odnos, koji roditelj ima sa svojim djetetom, njemu uvelike pomoći pri uspjehu u školi, razvoju pozitivne slike o sebi i na putu da postane odgovorna odrasla osoba (Cookson i Mescavage, 2000).

KAKO POMOĆI DJETETU U PRIPREMI ZA ŠKOLU?

  • razvijati kod djeteta pozitivan stav prema školi, učitelju/učiteljici i novim prijateljima
  • paziti da ne stvorimo idealnu sliku onoga što dijete očekuje, nego realnu
  • poticati djetetovo samopouzdanje i pozitivno mišljenje o sebi
  • poticati dijete da se veseli uspjehu i prihvaća neuspjeh
  • poticati djetetovu samostalnost u brizi za sebe
  • poticati dijete da se osjeća ponosnim što kreće u školu
  • nabaviti na vrijeme pribor za školu
  • upoznati dijete sa putom od kuće do škole
  • osigurati djetetu radni prostor u stanu koji je samo djetetov i koji ono može urediti prema svom izboru

Sretno i veselo u školu, želi vam Čigrin tim

Podjeli